Hoş geldin anaokulu çağı

Bu durumun ebeveynlere okul çağrısı olduğuna dikkat çeken Ata Koleji Anaokulu Birimi, anaokulunun çocukların sosyalleşmeyle beraber duygusal zekâlarının gelişmesi için en uygun ortam olduğunu söylüyor. Çocukların anaokulunda özgüvenli birey olma, empati kurabilme ve kendini ifade edebilme becerisi kazandıklarının altını çizen uzmanlar, “Anaokulunda eğlenerek öğrenen ve iyi bir eğitim alan çocuk mutlu olur” diyor. Ata Koleji’nde yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan Yaşam Becerileri ve Kişilik Gelişim Programı’nın uygulandığını belirten uzmanlar, kolejde, 21. yüzyılın araştıran ve üreten bireylerinin yetiştirilmesinin amaçlandığını kaydediyorlar. Her sınıftaki native öğretmenlerle öğrencilerin yabancı dile karşı yeteneklerinin artırıldığını belirten uzmanlar, B-STEM Programı ile sorgulayan, problem çözebilen, analitik düşünen, yaratıcı nesiller yetiştirilmesinin hedeflendiğine dikkat çekiyorlar.

Hoş geldin anaokulu çağı

Bu durumun ebeveynlere okul çağrısı olduğuna dikkat çeken Ata Koleji Anaokulu Birimi, anaokulunun çocukların sosyalleşmeyle beraber duygusal zekâlarının gelişmesi için en uygun ortam olduğunu söylüyor.

Çocukların anaokulunda özgüvenli birey olma, empati kurabilme ve kendini ifade edebilme becerisi kazandıklarının altını çizen uzmanlar, “Anaokulunda eğlenerek öğrenen ve iyi bir eğitim alan çocuk mutlu olur” diyor. Ata Koleji’nde yaşamdaki pek çok faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli kavramsal, psiko-motor, duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan Yaşam Becerileri ve Kişilik Gelişim Programı’nın uygulandığını belirten uzmanlar, kolejde, 21. yüzyılın araştıran ve üreten bireylerinin yetiştirilmesinin amaçlandığını kaydediyorlar.

Her sınıftaki native öğretmenlerle öğrencilerin yabancı dile karşı yeteneklerinin artırıldığını belirten uzmanlar, B-STEM Programı ile sorgulayan, problem çözebilen, analitik düşünen, yaratıcı nesiller yetiştirilmesinin hedeflendiğine dikkat çekiyorlar.