İmar Planı Nedir, Nasıl Yapılır? İmar Planı Çeşitleri Nelerdir?

İmar uygulamalarının gerçekleşeceği yerler ile ilgili bilgilerin yer aldığı plan ve haritalar imar planı olarak isimlendirilmektedir. Nüfusun 10 bin üzerinde olduğu yerlerde imar planı olması zorunluluğu bulunmaktadır.İmar Planı Nedir, Nasıl Yapılır? İmara açık alanların detaylı planlarını ve haritalarını içeren belgeler imar planı olarak isimlendirilmektedir. İmar durumu, bir arsaya ne kadar bina inşa edilebileceği, ne amaç ile bina yapılabileceği ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, güvenilir ve aynı zamanda sağlıklı bir çevre oluşturmak, kişilerin yaşam kalitelerinin arttırılması, koruma, kısıtlama kararlarının da bulunduğu belgeler olarak da isimlendirilebilmektedir. İmar Planı Çeşitleri Nelerdir? İmar planı çeşitleri şu şekilde sıralanabilir; Revizyon imar planı Mekansal imar planı Mevzi imar planı Çevre imar planı Uygulama imar planı Nazım imar planı Bir gayrimenkul için gerekli olan en önemli imar planı nazım imar planıdır. Sonrasında ise uygulama imar planı olması gerekmektedir. Uygulama imar planının temelini nazım imar planı oluşturmaktadır. Nazım imar planı olmadan uygulama imar planına geçilmesi mümkün değildir. Bu iki plan birbirini tamamlar niteliktedir. Nazım imar planı içerisinde; arazinin kullanım detayları, ayrım bölgeleri, yerleşim alanı ile ilgili gelişme ivmeleri yer almaktadır. Bölgedeki nüfus yoğunluğu, ulaşım sistemi, bölge tipi ve bunun yanında problem çözümleri ile ilgili detaylar yer almaktadır. Uygulama imar planlarında arazilerin kadastral durumu, nazım imar planına göre hazırlanan yoğunluk, bölge yapı düzenleri, uygulamalar gibi konular en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır. Uygulama imar planları tek aşamalı olabileceği gibi etaplar şeklinde de olabilmektedir.

İmar Planı Nedir, Nasıl Yapılır? İmar Planı Çeşitleri Nelerdir?

İmar uygulamalarının gerçekleşeceği yerler ile ilgili bilgilerin yer aldığı plan ve haritalar imar planı olarak isimlendirilmektedir. Nüfusun 10 bin üzerinde olduğu yerlerde imar planı olması zorunluluğu bulunmaktadır.

İmar Planı Nedir, Nasıl Yapılır?

İmara açık alanların detaylı planlarını ve haritalarını içeren belgeler imar planı olarak isimlendirilmektedir. İmar durumu, bir arsaya ne kadar bina inşa edilebileceği, ne amaç ile bina yapılabileceği ile ilgili detaylı bilgiler vermektedir.

Bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması, güvenilir ve aynı zamanda sağlıklı bir çevre oluşturmak, kişilerin yaşam kalitelerinin arttırılması, koruma, kısıtlama kararlarının da bulunduğu belgeler olarak da isimlendirilebilmektedir.

İmar Planı Çeşitleri Nelerdir?

İmar planı çeşitleri şu şekilde sıralanabilir;

Revizyon imar planı

Mekansal imar planı

Mevzi imar planı

Çevre imar planı

Uygulama imar planı

Nazım imar planı

Bir gayrimenkul için gerekli olan en önemli imar planı nazım imar planıdır. Sonrasında ise uygulama imar planı olması gerekmektedir. Uygulama imar planının temelini nazım imar planı oluşturmaktadır. Nazım imar planı olmadan uygulama imar planına geçilmesi mümkün değildir. Bu iki plan birbirini tamamlar niteliktedir.

Nazım imar planı içerisinde; arazinin kullanım detayları, ayrım bölgeleri, yerleşim alanı ile ilgili gelişme ivmeleri yer almaktadır. Bölgedeki nüfus yoğunluğu, ulaşım sistemi, bölge tipi ve bunun yanında problem çözümleri ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Uygulama imar planlarında arazilerin kadastral durumu, nazım imar planına göre hazırlanan yoğunluk, bölge yapı düzenleri, uygulamalar gibi konular en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktadır. Uygulama imar planları tek aşamalı olabileceği gibi etaplar şeklinde de olabilmektedir.