Kaçıncı Yüzyıldayız? Romen Rakamları İle Yüzyıllar

Yüzyılları anlatırken Romen rakamlarından faydalanmak yaygın bir anlayıştır. Kaçıncı Yüzyıldayız? İnsanlık, zamanı ölçmek için değişik araç ve yöntemler kullanagelmiştir. Bugün tüm dünyada kullanılan takvime göre "yüz yıl süren zaman bölümüne" yüzyıl denmektedir. Başka bir anlatımla arka arkaya gelen yüz yılı ifade etmek için "yüzyıl" ya da "asır" tanımlanması yapılmaktadır. Bugün yaşadığımız dönem "21. yüzyıldır". Çünkü 01 Ocak 2001 - 31 Aralık 2100 tarihleri arası 21. yüzyıl kabul edilmektedir. Romen Rakamları İle Yüzyıllar Yüzyıl değişik şekillerde yazılabilir. Bunlardan birisi de yüzyılın Romen rakamları ile gösterilmesidir. Roma ya da Romen rakamları Roma dönemine dayanan rakam sistemidir. Bu sistemde 0 yoktur. Ve bazı temel kuralları vardır. Bir rakam 3 defadan fazla yan yana gelmez. Yüzyıl ise şu şekilde yazılır. Örneğin; 21. Yüzyıl = XX. yüzyıl. Ya da 18. yüzyıl = XVIII. yüzyıl gibi. Roma rakamları sayıyı belirtir devamında yine yüzyıl sözcüğü eklenir.

Kaçıncı Yüzyıldayız? Romen Rakamları İle Yüzyıllar


Yüzyılları anlatırken Romen rakamlarından faydalanmak yaygın bir anlayıştır.

Kaçıncı Yüzyıldayız?

İnsanlık, zamanı ölçmek için değişik araç ve yöntemler kullanagelmiştir. Bugün tüm dünyada kullanılan takvime göre "yüz yıl süren zaman bölümüne" yüzyıl denmektedir. Başka bir anlatımla arka arkaya gelen yüz yılı ifade etmek için "yüzyıl" ya da "asır" tanımlanması yapılmaktadır.
Bugün yaşadığımız dönem "21. yüzyıldır". Çünkü 01 Ocak 2001 - 31 Aralık 2100 tarihleri arası 21. yüzyıl kabul edilmektedir.

Romen Rakamları İle Yüzyıllar

Yüzyıl değişik şekillerde yazılabilir. Bunlardan birisi de yüzyılın Romen rakamları ile gösterilmesidir. Roma ya da Romen rakamları Roma dönemine dayanan rakam sistemidir. Bu sistemde 0 yoktur. Ve bazı temel kuralları vardır. Bir rakam 3 defadan fazla yan yana gelmez. Yüzyıl ise şu şekilde yazılır. Örneğin; 21. Yüzyıl = XX. yüzyıl. Ya da 18. yüzyıl = XVIII. yüzyıl gibi. Roma rakamları sayıyı belirtir devamında yine yüzyıl sözcüğü eklenir.